Skip to Content.
Sympa Menu

cacert-de - CAcert přijědźe do Łužicy / CAcert pśiźo do Łužycy

Subject: Deutschsprachige CAcert Support Liste

List archive

CAcert přijědźe do Łužicy / CAcert pśiźo do Łužycy


Chronological Thread  
  • From: "Etienne Ruedin (CAcert Inc.)" <eruedin AT cacert.org>
  • To: cacert-de AT lists.cacert.org
  • Subject: CAcert přijědźe do Łužicy / CAcert pśiźo do Łužycy
  • Date: Sun, 23 Jul 2023 23:27:11 +0200

Hornjoserbšćina:
W septembru wotměja so w Drježdźanach "slědy datow". CAcert sam njezměje bohužel žadyn staw (ani němsce ani serbsce), ale wšelacy čłonojo teama a předsydstwa planuja wobdźělenje. Jeli chceš za asurance CAcert-ludźi za čas datowych slědow w Drježdźanach zetkać, pisaj prošu sčasom - jeli móžno němsce abo jendźelsce - na events AT cacert.org.

16.-17. septembru 2023
Centralny zawod z. t.
Holanska dróha 2
01127 Drježdźany
www.datenspuren.de (němsce)

----

Dolnoserbšćina:
W septembrje wótměju se w Drježdźanach "slědy datow". CAcert sam bóžko njezmějo žeden staw (daniž nimski daniž serbski), ale wšake teamowe a pśedsedaŕstwo planuju wobźělenje. Jolic coš za asurancu CAcert-luźi w datowych slědach w Drježdźanach zmakaś, pišošym jěsno - jo-lic móžno nimski abo engelski – na events AT cacert.org

-- 
_/_/_/_/_/_/_/_/
The Secretary
CAcert Inc.
Clos Belmont 2
1208 Geneva
Switzerland

Attachment: 0x9C7EA790B361D658.asc
Description: application/pgp-keys  • CAcert přijědźe do Łužicy / CAcert pśiźo do Łužycy, Etienne Ruedin (CAcert Inc.), 07/23/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page